Welkom Locatiehouders Huiskamerbijeenkomsten Sprekers Agenda Lezingen GVA web shop Nieuwsbrieven Aanbevolen websites Sprekers schrijven Sprekers vertellen Contact

In vervolg op ons eerste succesvolle webinar met Jack van Dijk zullen wij als Stichting Gezond Verstand Avonden alle sprekers van de GVA de kans geven zich te presenteren middels een webinar.

Elke eerste en derde woensdag van de maand zullen wij als Stichting Gezond Verstand avonden een webinar hosten.

De inschrijving zal op basis van volgorde van binnenkomst worden behandeld. Wij zullen op basis daarvan een planning maken en deze middels deze website bekend maken.

Noodzakelijk is dat de lezing/presentatie ook op Powerpoint beschikbaar is, zodat enerzijds de bezoekers na afloop ook daadwerkelijk de informatie beschikbaar hebben maar anderzijds ook omdat het webinar wordt opgenomen en beschikbaar zal worden gesteld voor toekomstig geïnteresseerden in de lezing/presentatie.

Inschrijven graag middels onderstaand formulier.


Door de enorme hoeveelheid inschrijvingen voor webinars hebben wij besloten om onderstaande data ook vrij te geven voor het organiseren van webinars.

Dat betekent dat er vanaf januari 2016 wekelijks een “live” webinar georganiseerd zal gaan worden.

De definitieve vaststelling van de datum per titel zal binnenkort worden bekend gemaakt.