Welkom Locatiehouders Huiskamerbijeenkomsten Sprekers Agenda Lezingen GVA web shop Nieuwsbrieven Aanbevolen websites Sprekers schrijven Sprekers vertellen Contact

 Spreker bij de Stichting Gezond Verstand Avonden.


Wie interesse heeft om spreker te worden vragen wij om in ieder geval zelf al te toetsen of het onderwerp van de lezing aansluit bij onze missie.


Onze missie is: mensen bewuster maken op het gebied van natuurlijke voeding, goede gezondheid, gezonde economie, welzijn en leefomgeving.


De gegevens die wij van u nodig hebben zijn:


o woonplaats

o beschikbaar voor gehele land, of een regio?

o pakkende titel van de lezing

o korte tekst ter verduidelijking (vier à vijf regels – geen lappen proza!)


De standaard vergoedingen die wij hanteren is 4 Euro per betalende bezoeker, met een minimum van 40 Euro. Indien je een hogere vergoeding wilt en/of reiskosten, dan graag dit duidelijk apart aangeven.


Om je binnen de GVA te profileren verzoeken wij bij aanvang een korte beschrijving van jezelf en van je lezing te geven. Wij kunnen dit dan in de nieuwsbrief plaatsen. Zodat iedereen hier kennis van kan nemen.


Elke avond kan gekozen worden en in het weekend kan dit ook op zaterdag- of zondagmiddag plaatsvinden. De avonden beginnen landelijk bij voorkeur om 20.00 uur (welkom 19.30 uur) en de middagen om 14.00 uur (welkom 13.30 uur).


PROMOTIE

Als jouw lezing geboekt wordt dat zal die op de website worden vermeld en door de locatiehouder worden gepromoot binnen zijn/haar netwerk. Natuurlijk verwachten wij ook van jou dat je jouw lezing promoot binnen je eigen netwerk.


BEGINNEN

Spreekt dit concept je aan? Neem contact op met de Stichting Gezond Verstand Avonden:

tel.: +31 84 430 7506,, of Info@GVA-Nederland.nl


Wil jij je aanmelden klik dan hier.


Hartelijke groet,

Stichting Gezond Verstand Avonden